Gratis

Titta i menyn och välj en ny väg framåt.

Come play in the Forest

Wakefulness passes off, I am; the dream state passes off, I am; the sleep state passes off, I am. They repeat themselves, and yet I am. They are like pictures moving on the screen in a cinema show. They do not affect the screen. Similarly also, I remain unaffected although these states pass off.

~ Sri Ramana Maharshi

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.