Runor och Sigill för personlig hjälp

Submitted by Peter on

Shaman

Först vill jag förklara varför jag använder ordet "runor" tillsammans med dessa symboler som är länkade nedan. Ordet "Runa" står för hemlighet. Och kanske är det så långt som dessa symboler kan associeras med Futhark-runor som några av er är vana att rista dem. Jag har arbetat mycket med vanliga runor från den äldre Futharken (eller Uthark) och det medges, dessa runor liknar inte något från Futharken.

Men runor kan ändras och göras till lönnrunor för att verka på ett hemligt sätt. Sådana runor är "dolda runor". Dessa har blivit ristade för att gömma deras mening från nyfikna ögon och för hålla dess källa väl bevakad. Mina runor fungerar på samma sätt.

Var och en av dessa symboler har gjorts av mig för att hjälpa och har också hjälpt någon. De verkar inte genom ondska och skapar heller ingen ondska. Jag ger ut dem till det offentliga rummet med förhoppningen att de skall komma många till godo.

Observera att det finns anvisningar länst ner på undersidorna i hur du använder dem. Läs dessa.

Länkar

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.