Runa för att avstå alkohol

Detta run-sigill är bra för att hjälpa att avstå alkoholsug. Använd det genom att meditera över symbolen och "rita den" med hjälp av din fantasi. Åkalla genom att säga till dig själv "Jag känner mig fri".

Against alcohol problems

Acceptabelt bruk

Denna runa är copyright Greyshaman. Dessa runor är utgivna för att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Det är tillåtet att använda den gratis för eget personligt bruk. Du är aldrig tillåten att ta betalt för dess bruk eller att ta emot gåvor för att andra skall få använda den. Klicka här för mer information och dessa symboler.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.