Runa för beskydd

Detta run-sigill hjälper gentemot ondska och negativa spirits. Använd det genom att meditera över symbolen och "rita den" för din inre blick. Du kan också "rita den" med fingret i luften medan du föreställer dig att du själv eller platsen du vill beskydda är säker inom den innersta cirkeln. Ett ytterligare sätt att använda sigillet är att skriva ut eller rita den på papper och placera den där den är som mest behövlig. Förstärk också symbolen när den är gjord genom säga högt: "Ge mig skydd!"

Rune for Protection

Acceptabelt bruk

Denna runa är copyright Greyshaman. Dessa runor är utgivna för att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Det är tillåtet att använda den gratis för eget personligt bruk. Du är aldrig tillåten att ta betalt för dess bruk eller att ta emot gåvor för att andra skall få använda den. Klicka här för mer information och dessa symboler.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.