Shamansk Trumresa

Du är tillåten att ladda hem min shamanska trumning för privat bruk. Denna mp3-fil är utgiven i befintligt skick, utan garantier eller ansvarsförbindelse, jag ger gratis råd men du studerar alltid på egen risk. Praktisera under ansvar. [Klicka här för att ladda hem filen].

Klicka här för instruktioner över hur du bör gå tillväga.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.