Bardo Thodol

Submitted by Peter on

Bardo Thodol eller den Tibetanska Dödsboken blir ibland misstagen för att vara en skrämmande och oroväckande text. Men ingenting kan vara mindre sant.

Bardo Thodol lär oss om döendet så att vi kan förstå vad livet egentligen innebär. Boken är en guide för dem som dör genom det stadium som existerar mellan döden och återfödelsen. Jag rekommenderar alla som söker en högre insikt om livet att läsa den.

Se också denna inspirerande dokumentär, återgiven av Leonard Cohen.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.