Den inre rösten, vår guide

Submitted by Peter on

Alla människor har en alldeles särskild röst inom sig. Vissa tycker sig uppleva det som om något inom dem säger ifrån om en handling är bra eller dålig, andra hör en röst som liknar ens egen men ändå inte är det och som ibland viskar goda råd in i ens hjärta. Utan tvekan finns det många uttryckssätt för den inre rösten, säkert anpassade för hur var och en ställer sig till sin andliga sida.

Vissa kallar rösten för vägledare, sin hjälpare, skyddsängel eller kanske för Gud. Kanske ger vi rösten ett namn för att gestalta det vi knappt kan beskriva; kanske är det också ett sätt för oss vanliga dödliga att distansera oss till något vi har svårt för att acceptera, och som till och med många av oss är rädda för. Vissa upplever det som obehagligt att det finns något inom en som talar in i våra hjärtan och vågar knappt lyssna till det, eller vad värre: att försöka ignorera rösten.

Oberoende av de olika uttryckssätten är röstens intention alltid den samma:
Rösten talar till oss för att påminna oss om att vi aldrig är ensamma och ger råd och direktioner i vad vi bör ta oss till med våra liv.

I vårt upplysta och avmystifierade samhälle är det lätt att avfärda den inre rösten som villfarelser eller till och med som en psykisk sjukdom. Men att höra den inre rösten är inte det samma som schizofreni eller att ha röst hallucinationer.
Det går en klar och synlig gräns mellan psykisk sjukdom och var andlighet börjar. Att vara reserverad inför det okända kan vara en bra inställning och kommer att assistera dig så att du inte blir lurad, men att förkasta det man inte förstår bara för att det inte går fullt att förklara är bara dumt.

Ocean

Uppkomsten

Exakt vad rösten är lämnar jag till var och en att bestämma om. Fråga tusen visa män eller kvinnor och du kommer att få tusen olika svar. De flesta vet intuitivt vad jag talar om, men ingen kan riktigt sätta fingret på vad det är. Alla av oss har någon gång känt en instinktiv motvilja, eller motsatsen; en positiv pådrivande kraft inför en handling eller tanke.

Detta är upplevelsen som vill göra oss medvetna om något som vi kanske missat eller inte tagit tillräckligt på allvar. Vi kanske känner att vi befinner oss i en hopplös situation då något inom oss plötsligt ger insikt i vad vi bör göra. Eller det kan vara att vi känner rädsla inför mötet med en främmande människa, men ändå så finns det något inom oss som driver oss framåt och försäkrar oss om att det kommer att gå bra.

Men det intressantaste är kanske inte vad rösten är, utan det är kanske vad den gör:
Den inre rösten verkar alltid i den riktningen som vår personliga lycka finns.

Den inre rösten ger oss kraft när vi känner oss som vanmäktigast eller ger oss råd då vi är som mest vilsna. I de flesta fall så är det kanske en tröstande smekning på kinden och ett påminnande om att vi aldrig egentligen är ensamma. Kanske får vi plötsligt till oss en bra idé: Så istället för att åka direkt hem från jobbet så tar vi en annan väg hem och plötsligt blir vi vittne till en ljuvlig solnedgång att vi tvingas stanna och bara njuta av livet för en kort stund.

Sätten för rösten att tala till oss är oräkneliga men dess vilja mynnar alltid ut i den samma:
Att alltid och i varje sekund av våra liv; tala om för oss hur vi kan finna lycka och kärlek.

Det är uppenbart att många i världen borde lära sig lyssna mer uppmärksamt på vad den inre rösten har att berätta. Många dåliga val hade säkert kunnat undvikas och färre människor hade kanske upplevt livet så hårt.

Sätten att lära sig lyssna på nytt om man av någon anledning tycker sig förlorat kunskapen är flera. Börja lyssna inåt efter känslan som både är synonym med medkänsla och osjälvisk kärlek. När du hittat detta inom dig så har du kommit rätt. Där i hittar du din inre röst.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.