Det skall råda en balans mellan att bry om sig själv och att hjälpa världen

Submitted by Peter on

Jag läste nyligen en viktig uppmaning i fb-flödet skriven av en andlig person som handlade om att motstå rädslan som sprids av media (inga namn).
Dvs. den inneboende rädslan i det som förkunnas av massmedia om att allt: Allt är farligt och världen tycks gå under imorgon, eller kanske redan idag.
Först vill jag säga att jag håller med om att det ÄR viktigt att motstå rädslan och att inte acceptera att världen är farlig. Det är viktigt att alltid se med egna ögon och fundera själv. Stämmer det som sägs med min egen uppfattning, eller saknas något och i så fall varför då?
Men det är lika viktigt att inte skapa innebörden av icke-rädslan som att det ger mig tillåtelse att inte bry mig om det som händer omkring mig. Det som finns utom dig är det samme som finns inom dig, so above so below. Det som händer får effekter, och även mina icke-handlingar får icke-effekter.

Mitakuye Oyasin heter det på Lakota: "We are all related". Jag ser varje dag hur mina släktingar världen över mår dåligt och utnyttjas av en liten grupp som styr bakom kulisserna med stor hjälp av den kontrollerade massmedian. De försöker få världens alla små rädda människor att bli som förlamade av rädsla, och starka människor att i revolt mot det som berättas; att endast tänka om sitt eget hus.
Att inte bli rädd medför inte att vi kan ge oss tillåtelse att vända ryggen åt det som sker och istället hänge oss i ett egots frosseri. Det som händer i världen är allas vårt ansvar, och att inte bli rädd blir för mig det samma som att det måste finnas balans mellan att njuta av det som existerar i skapelsen och samtidigt stå upp för vad som är rätt och måste göras.

Det skall råda en balans mellan att bry om sig själv och att försöka hjälpa världen.

Mitakuye Oyasin
Bild copyright: "LeoNilde Carabba

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.