En lägesrapport

Submitted by Peter on

Det har varit glest med uppdateringar den senaste tiden. Dock är inget någonsin stilla. Mitt fokus har varit åt det inre under en lång tid, samt även åt sådant som sätter mat på bordet.

Under det senaste året har jag återgått till studentlivet. Det är en hektiskt men lärorik sysselsättning som vi alla bör göra lite då och då för att inte riskera att falla i lättja och börja upprepa oss själva.

Jag har fortfarande mottagning, dock tar jag - med andevärldens hjälp, mig friheten att ibland be att få återkomma i vissa fall då klockan bara har 24 timmar på dygnet.
Allvarliga och akuta fall har som alltid prioritering och dessa ser jag alltid till, oavsett arbetsbörda.

Tills nästa gång.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.