Fastan har en andlig dimension

Submitted by Peter on

Att fasta borde alla göra då och då. Fastandet rensar ut det dåliga både till kropp och själ. Det stärker sinnet och gör dig mer närvarande i nuet. Det är en gammal vetskap att fastande har en tydlig andlig dimension och kan med fördel utföras av den som söker andliga insikter.

Då jag själv fastar så gör jag det utifrån dess renande fysiska egenskaper. Men också utifrån den påverkan det ger på sinnet och själen. Vanligtvis så gör jag det i samband med andliga övningar eller inför något större jag planerar.

Fastan innebär mer än bara att avstå från viss föda. Under fastan så bör du vara måttlig i andra hänseenden också. Exempelvis kan du avstå från vanliga sysselsättningar som du brukar göra, exempelvis spel, TV, fritidsaktiviteter och annat. Istället försöker du leva i måttlighet och vända uppmärksamheten inåt för medveten meditation. Det innebär ett annat sätt att leva som skiljer sig mycket från vårt vanliga sätt att alltid ha uppmärksamheten utåt.

Vi är alla vårt eget Universum

Du är ditt eget Univsersum

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.