Finns det något att hämta ur de dystraste av upplevelser?

Submitted by Peter on

Det existerar alltid en sanning samt en insikt om vad det är som är denna sanning. När du gör insikten så når du Gnosis.

The Greek word Gnosis (γνῶσις) implies a type of knowledge that is derived from experience, and encompasses the whole of a person. That is, it is genuine knowledge of the truth. Reality, truth, does not fit neatly into a concept, dogma, or theory, thus genuine Gnosis must also be something that one must experience. Personal experience is not transmissible in conceptual terms; a concept is merely an idea, and experience is far more than an idea. In other words, real Gnosis is an experience that defies conceptualization, belief, or any attempt to convey it. To understand it, one must experience it. This is why real spirituality is based on one's own effort to experience the truth, and the method to reach that experience is primarily practical. [Source]

Upplever vi något som får oss utkastade ur vår egen villfarelse, dumhet eller ignorans så existerar alltid möjligheten att vi inser vad som är Sanning. Sanningen är alltid tidlös och fullständig. Sanningen existerar också utanför våra flytande värderingar och andra övertygelser.

Sophia
Sophia (Visdom)

En plötslig insikt!

En stark känsla som ilska som kanske uppstår då vi inser hur orättvist och fel något är kan få oss att inse hur det egentligen ligger till, dvs Sanningen. T ex en person som ser på hur ett skogsparti skövlas på ett orationellt och dumt sätt. Hur vackra träd sågas ner för att stadens parkförvaltning fått för sig att ta bort allt som någon tjänsteman inte anser vara vackert. Så Lönn och Björk sågas ner och kvar står bara Ekarna. Det inre i oss skriker dumhet! Det är ju helheten som är vacker! - Och från denna känslostorm så kan en insikt och gnosis uppstå. Vi förstår plötsligt hur det hela ligger till.

Däremot försvinner denna insikt genast om vi tar ner vårt medvetande några snäpp och t ex börjar argumentera med dem som är i färd med att såga ner träden. För i samma stund som vi ger oss i kast med dumheterna så blir vi som barn och ser inte längre helheten.

Vi kan alltså ge en mänsklig "anledning" till att det kan finnas "bra", dåliga upplevelser. För ur dessa insikter så kan vår förståelse om hur tingen verkligen är få oss att inse vad Sanningen är.

Men så snart vi ger oss i kast med att försöka förändra något så riskerar vi alltid att förlora insikten och samtidigt vår förståelse om Sanningen.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.