Kriget om Medvetandet

Submitted by Peter on

Ett intressant TED-talk (föredrag) av Graham Hancock. Inspirerande för många. För drömmarna ibland oss.

Graham Hancock talar vist om en urgammal kunskap som har gått förlorad bland många västerländska kulturer och behovet av att återknyta kontakten med shamanska allierade i naturen. Vi är inte ensamma på denna planet.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.