Att vara i harmoni med naturen

Submitted by Peter on

Christal Quintasket

"...allting på denna jord har ett ändamål, varje sjukdom har en ört som helar den, och varje människa har ett syfte. Detta är den Indianska existensens filosofi ."

- Christal Quintasket

Denna mening anser jag är det naturliga tillståndet i kosmos. Allting har sin egen balans och harmoni. Och medan människor inte alltid kan se och förstå hur balansen fungerar, så är balansen emellertid alltid där.

Men det är viktigt att förstå att det finns också människo-framtagna onaturliga sjukdomar och andra tillstånd. Till exempel är ett oljeutsläpp inte naturligt, och följer ingen balans (åtminstone inte ännu) i naturen. Vi ser ibland mot naturen och glömmer bort att där det existerar en harmoni, så måste vi också leva i samklang med denna harmoni. Annars kommer vi leva i disharmoni och obalans och attrahera sjukdomar och andra problem.

Om Christal Quintasket

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.