Hur man efterfrågar en Kraftsång

Submitted by Peter on

Det är från vårt eget utgångsläge som världen får form och objekten omkring oss beskådas i separation med allting omkring dem. Den upplevda världen konstrueras från vårt eget medvetande och blir därigenom transformerad till en personlig upplevelse av verkligheten.
Genom att ifrågasätta våra egna känslor av separation med världen, kan vi i vissa fall inse att bortom denna känsla, så är saker och ting faktiskt väldigt annorlunda..

Vibration

Allt är vibration. Stenar, träd, vatten, tankar, drömmar, hopp, rädsla, kärlek är vibration.

Modern vetenskap har ganska nyligen insett vad mystiker, yogis, shamaner och ockultister har känt till sedan väldigt lång tid tillbaka. Det kallas ibland för super sträng teori. Ett koncept som existerar inom matematiska formler och som även vetenskapsmännen själva säger gränsar till det metafysiska.

Eftersom allt egentligen uppgörs av en vibrations nuvarande tillstånd, så är nyckeln till allt att först komma i samklang med denna vibration ...

Aum

'Aum' är det mest kända mantrat som finns, och sägs också vara det närmaste vi har i att uppleva Ljudet av Universum. Det är själva skapelsesången.

Kraftsången

En kraftsång är en entitet i sig själv, den har en själ och har eget liv. När du sjunger den så känns det som sången sjunger sig själv och du vet då också att det är en riktig kraftsång. Kom ihåg att om det känns som sången endast är avsedd att bli sjungen av dig, så skall du inte sjunga den inför någon annan.

Det finns många anledningar till varför man vill känna till en kraftsång. Genom att sjunga den så kommer du i kontakt med sångens ande och kraften som finns inom den flödar in i dig. När du sjunger den så känner du dig starkare och den fyller dig med kraft. Jag uppmanar dig att experimentera för att se på vad sätt din sång kan användas. Om det känns rätt när du gör det, så vet du att du utför det rätt.

Att be om en sång

Se först till att du är ensam eller om ni är en grupp så går det jättebra om ni gör detta tillsammans. Det kan bli väldigt högljutt men det ger också en fantastisk känsla när man står mitt ibland all denna kraft, tro mig.

Det är bra om rummet endast är svagt upplyst, det får gärna vara precis så upplyst att det hindrar folket i lokalen ifrån att råka trampa på varandra. Om du har en egen skallra så börja skallra i en långsam stadig rytm. Om det senare känns som du skall ändra rytmen så gör det som känns bäst.

Böj knäna en aning så du står mjukt och ledigt. Öppna munnen som om du var på väg att säga något. När du känner dig redo så börja att uttrycka ljud i munnen och halsen helt utan dömande. Låt din inre intuition vägleda dig rätt. Experimentera och inbjud aktivt kraftsångens ande att använda din egen mun och hals att bli sjungen. Ibland kan det ta en liten stund men den kommer alltid till dig. Så när du plötsligt känner lusten att sjunga så håll inte tillbaka men överdriv inte heller, låt det flöda naturligt! Det är förväntat att det börjar lite trevande för att sedan växa av sig själv.

En kraftsång kan låta lite hur som helst. Ofta så består den bara av några få stavelser och har inte ens riktiga ord. Åtminstone inte ord på Svenska. Den är ofta repetitiv och känns upplyftande och kraftfull att sjunga för personen som sjunger den.

När väl kraftsången sjunger dig - så fortsätt att sjunga så länge det känns rätt. Dansa till rytmen om du känner det och fortsätt skallra, trumma etc. När du väl känner att det är över så sätter du dig bara ner och inväntar i tystnad att alla andra också skall bli färdiga.

Glöm inte att tacka sången för att den kommit till dig innan du bryter cirkeln.

Taxonomy upgrade extras: 

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.