Samhället kan lära ut fördomar

Submitted by Peter on

Samhället kan lära ut fördomar. Eller tror du inte det? Se då rasism-experimentet Bruna ögon - Blå ögon.
Hur får vi då människor att inte vara så lättpåverkade och göra dumma antaganden eller att följa order? Jo, genom att uppmuntra och lära våra barn kritiskt tänkande. -Vilket tyvärr är något som vårt utbildningssystem inte gör idag.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.