Tjänster

Trummar

Peter erbjuder shamanska behandlingar, konsultation, kursverksamhet, husrensning, healing, trumcirklar, conjuring och mer. Vägleder inom det shamanska, andliga och paranormala.

Peter erbjuder bland annat:

 • Transformerande shamansk healing för personer som upplever andliga eller känslomässiga svårigheter.
 • Traditionell shamansk själsåterhämtning "soul retrival", kraftdjurs hämtning och även guidning och rådgivning i att arbeta med ande-lärare "spirit teachers".
 • Hjälp med vilsna och plågsamma andar, att skapa fred med det förflutna och andlig rening.
 • Shamanskt självförsvar, guidning och rådgivning i hur du skapar en säker boendeplats.
 • Tolkning och guidning i att arbeta med drömmar.
 • Konstföremål, talismaner, medicin påsar, kraft-objekt m m.
 • Root work, oljor för lycka och magiskt arbete, candle magick, blessings m m.
 • Kurser och workshops både för nybörjare och avancerade praktikanter.

Riktlinjer

Hur jag går till väga är inte alltid statiskt utan sker utifrån vad som blir bäst i situationen. Men rent allmänt så har det ofta visat sig fungera väl om vi börjar utifrån ett par beprövade steg:

 • Vi diskuterar först vad som har hänt och vad du vill ha hjälp med.
 • Du får sedan reda på om jag kan hjälpa dig samt min ersättning.
 • Innan vi börjar så förklarar jag vad det är som kommer att ske och vad du kan förvänta dig.
 • Efteråt så diskuterar vi vad som skett och dina upplevelser och du är även välkommen att kontakta mig vid ett senare tillfälle om du har fler frågor.

Kontakt

Kontakta mig för vidare diskussion.

Min etiska utgångspunkt

Du sätter din egen gräns. Detta innebär att jag kommer att efterfråga ditt godkännande inför vad det är jag kommer att göra. Jag vill att du själv känner dig i kontroll över situationen och att inget jag gör är menat att sätta dig i en farlig eller otrevlig situation. Jag eftersträvar att allt skall kännas så tryggt och behagligt som möjligt för klienten.

Disclaimer

Ta i beaktning att jag inte är en licensierad läkare eller psykiatriker och inget på dessa sidor skall ses som medicinska råd. (Om du behöver råd från de som praktiserar sådant så skall du vända dig till dem.) Jag lär ut, helar och ger råd från en shamansk och andlig synvinkel. Vad jag praktiserar kommer ur mina egna erfarenheter och är samlad kunskap från Moder Jord och Spirit. Likt livet så gives det aldrig några garantier eller utfästelser om innehållet på denna sajt. Det är viktigt att du själv tänker till och bildar dig en egen uppfattning om innehållet på dessa sidor och inte tar något för givet.

Copyright

(c) Copyright Peter (Greyshaman.com). Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet. Vid citering av text gäller Citaträtt och God Sed.

Sekretesspolicy/Privathet

Greyshaman.com är mycket mån av privathet och säkerhet. Vi kommer aldrig att sälja eller överlåta privata uppgifter lämnade av kunder/klienter till en tredje part. Foton som en klient lämnat inför en efterfrågad tjänst raderas alltid från databasen efter att tjänsten är utförd.

Webbplatsen använder sig av sedvanlig anonymiserad besöksstatistik samt nyttjar cookies för detta ändamål. Vill du inte delta som dylik statistisk data så kan du själv stänga av relevanta funktioner i din egen webbläsare.

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.