Vargjakten är Inställd!

Submitted by Peter on

Vargen och Jägaren har haft en pow-wow och rett ut alla problem. Överläggningar har gjorts och bägge parter har dragit upp nya gränser och på det hela kommit underfund med att de fått saker om bakfoten, baktassen. Jägaren lovar att försöka lägga band på sitt testosteron och Vargen fortsätter att vara Varg.

För att hjälpa varandra till kontakt mellan arterna så har parterna gjort överenskommelsen att hjälpa varandra till större förståelse, empati och instruera varandra i harmoniska levnadssätt. Denna nya livsväg möjliggörs genom att Jägaren spenderar mer tid i skog och mark med avsikten att helt sonika avnjuta sällskapet.

Avtalet befästes med ett fast handslag/tass, en delad fredspipa. Vartefter bägge parter skildes åt och tog helg.

How!

Vargjakten Inställd
Bildens källa okänd.

Tipsa!

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.