Växternas intelligens - Eller hur tänker vi om Intelligens

Submitted by Peter on

Fokuset på intelligens är en gammal plåga. Människor mäter intelligens utifrån en mänsklig synvinkel där spektrat som studeras inte egentligen tar in alla möjliga alternativ för hur intelligens kan yttra sig.

Det vanliga sättet att mäta intelligensen hos en art handlar vanligtvis om de; använder verktyg, hur de löser problem, förmågan till abstrakt tänkande osv. Alla dessa variabler är främst mänskliga företeelser. På en del plan kan det överföras till djurens värld där ju många djurarter numera tydligt visat sig kunna använda sig av verktyg.

Men problematiken är tydlig. Måttstickan för intelligens är väldigt snäv. Utifrån shamansk kunskap så finns det åtskilligt med återgivningar av shamaner där både djur, växter och sk. livlösa föremål har återgivit kunskap via shamanen som denna kunnat förmedla till andra människor. Men inlägget riskerar att ta ett långt sidospår utanför ämnet om jag gör allt för breda utvecklingar i shamansk kunskapshämtning, så jag väljer att kvarstanna en aning inom vetenskapens domäner..

Det finns intressanta bevisbara hypoteser kring växter och dess intelligens. Åtskilliga forskare har i studiet av växternas intelligens helt enkelt pekat på att vi mäter den fel.

Dr. Cleve Bakster har genom sina tester med polygrafen (lögndetektorn) kunnat visa att växter ger prov på både känslor och slutledningsförmåga. Vilket vi ju vanligtvis också förknippar med intelligens.

Dr Stefano Mankuso pekar också på att sätten vi identifierar intelligens skall ses på ett annat sätt. (Se också ett utförligare TED-talk med Dr Mankuso)

Dr. Terrence Mckenna har åtskilliga gånger diskuterat entheogener och dylika tankegångar. Och vid sidan av somlig svamps psykedeliska effekter så har han också lyft fram idén att svamparnas rötter, Mycel (Mycelium) verkar effektivt sammankoppla svampar till att bilda en superorganism, långt mycket intressantare och med större möjligheter än tanken på en ensam karljohan svamp.. ( mer om detta

Min avsikt med inlägget är för att väcka till nytänkande. Jag vill lyfta fram vårt sätt att tänka på intelligens och speciellt hur vi ser på sinnet/tanken i relation till växter och djur omkring oss. Vi lever i en inskränkt värld där bristen på gränsöverskridande framsteg mellan vetenskap, psyke och mysticism måste allvarligt försökas att överbryggas. Vår hela förståelse av Moder Jord och insikten i vad Livet egentligen handlar om är direkt kopplat till detta.

(dubbelpostad)

 

Om ..

Den här websidan är en plats där mysticism möter världsliga ämnen och heliga tankar och principer delar plats med humor och ironi. Här hittar du teachings, kommentarer och journaler, ofta från en andlig och shamansk synvinkel.

Mina Tjänster

Jag arbetar med healing och rådgivning, håller shamanska kurser och möten. Om du har idéer, frågor, kommentarer så skicka mig ett mail. Se också min Om-sida och läs om min etiska utgångspunkt samt min disclaimer.